بحران انرژی و اهمیت محیط زیست

 

 توجه به نیاز جوامع برای بقاء به انرژی و همچنین تمام شدن انرژی های فسیلی و بحران انرژی پیش رو ،  انرژی های جایگزین سوختهای فسیلی بسیار پر اهمیت هستند و همواره انسان به دنبال یافتن انرژی های جدید و نوین برای ادامه زندگی خود می باشد لذا استفاده از یک نوع انرژی جدید که به آینده انسانها کمک فراوانی نماید بسیار حایز اهمیت است

تامین انرژی آینده برای نسل فردا و تصور اینکه روزی انرژیهای فسیلی به پایان می رسند همواره فکر بشر را به خود مشغول کرده است 

از سویی دیگر آلودگی محیط زیست و افزایش روزافزون آن که باعث ایجاد انواع بیماریها ، افزایش حشرات موذی  ، انتشار گازهای گلخانه ای ، از بین رفتن محیط زیست و    می شود همواره از مشکلات محیطی است که انسان را آزرده خاطر نموده  و به فکر رهایی از زباله و مواد پسماند انداخته است

 

 زباله

 

معضل زباله و تولید آن توسط بشر بر روی کره خاکی از بدو پیدایش موضوعی است که مورد توجه انسان بوده و همیشه سعی بر خلاصی از زباله های تولید شده داشته ست در بسياري كشورها هنوز هم تنها راه از بين بردن زباله را سوزاندن مي دانند غافل از اينكه با سوختن زباله گازهاي سمي حاصل وارد جو شده و استشمام اين گازها باعث مسموميت افراد مي شود 

بررسي هاي صورت گرفته روي نوع زباله هاي توليدي نشان مي دهد كه زباله توليد شده در هر جامعه به فرهنگ مصرف و فرهنگ تغذيه اي افراد آن جامعه بستگي دارد

از این رو یافتن راه حل جهت حل این معضلات ، روشی ست که همزمان از یک معضل برای حل معضل دیگر بهره برد. در این میان دستگاه تولید انرژی از زباله، در واقع روشی ست که با تولید انرژی گامی بلند در جهت مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده برداشته و سعی بر فرهنگ سازی  با رویکرد تولید انرژی از زباله دارد.